Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Gorzowie Wielkopolskim


nr rachunku bankowego:
65 8363 0004 0042 3740 2000 0001


kod Swift Banku: GBWCPLPP


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL65 8363 0004 0042 3740 2000 0001